Social Enterprise ในไทย ที่มาพร้อมกับรอยยิ้มและความสุข

Social Enterprise ในไทย ตัวอย่างที่มาพร้อมกับรอยยิ้มและความสุข

ถ้าเล่าว่า Singha Park สิงห์ปาร์ค เป็นตัวอย่างนึงของ Social Enterprise ในไทย ที่ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นกิจการสังคมที่ประสบความสำเร็จในการสร้างนักท่องเที่ยวจำนวนมากสู่เชียงราย จากเดิมเป็นโครงการริเริ่มเพื่อสร้างงานให้กับคนที่ไม่มีงานทำในท้องถิ่นจำนวนนับพันคน สู่การสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และการต่อยอดให้เกิดการหมุนเวียนของการเยี่ยมชมด้วยการปรับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว รายได้นักท่องเที่ยวและเม็ดเงินจากการขายสินค้าและบริการนี้ ถูกหมุนกลับมาสร้างงานสร้างโอกาสให้กับคนในท้องถิ่นเชียงรายต่อ โดยไม่ได้กลับไปเป็นกำไรของผู้ถือหุ้น

Social Enterprise ในไทย

คงต้องย้อนเล่าว่านอกจากในไทย ในต่างประเทศก็ทำกันมานานแล้ว โดยเฉพาะในอังกฤษ มี กิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise  มากกว่า7 หมื่นแห่ง อย่างที่น่าสนใจมาก ๆ ก็คือ กิจการรถเมล์เพื่อรองรับคนพิการในลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่พบว่ารถเมล์ทั่วไปไม่ค่อยอยากรับคนพิการ เพราะช้าและเกะกะ เก็บเงินได้น้อย แต่มีคน ๆ นึง เกิดแรงบันดาลใจว่าเขาอยากจะทำกิจการรถเมล์ที่ทำให้คนพิการขึ้นรถได้ง่ายๆ แล้วก็รวบรวมผู้ถือหุ้นที่คิดแบบเดียวกันขึ้นมา ปรากฏว่ากิจการนี้ประสบความสำเร็จอย่างดี  ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายให้กับคนขับรถและกระเป๋าได้เท่ากับรถเมล์เอกชนสายอื่น แต่ต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างอื่นกลับน้อยกว่ามาก เพราะกำไรที่ได้มาไม่ต้องหาเอาไปจ่ายผู้ถือหุ้น แต่เอามาใช้ต่อยอดทบเข้าไปอีกได้เรื่อยๆ

สิ่งที่สะท้อนอย่างนึงที่เห็นก็คือ ตัวเจ้าของ SE ต้องมีจิตสาธารณะ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีจิตสาธารณะ จึงร่วมกันทำกิจการเพื่อสังคมขึ้นมาได้

ตัวอย่างกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับการยอมรับในอังกฤษ

Higher Rhythm Ltd
ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2001 เป็นสตูดิโอบันทึกสองอาจารย์อดีตวิทยาลัยการใช้เงินบริจาคของพวกเขาเอง ต่อมาได้เติบโตขึ้นมาเป็นองค์กรชั้นนำในเรื่องความคิดสร้างสรรค์

Action for Business Limited
ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันในพื้นที่ด้อยโอกาสอย่างรุนแรงในพื้นที่ Manningham ภายในเมือง Bradford

Barnsley Community Build

ชุมชนให้การฝึกอบรมและการจ้างงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ฝึกฝนและอบรมให้กับผู้ที่มีอาชีพในความเสี่ยงสูง คนที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในเป้าหมายชีวิตมาก่อน รวมทั้งสนับสนุนคนหนุ่มสาวที่ไม่ได้ทำงานหรือมีการศึกษา

CASA สุขภาพและการดูแลสังคม
CASA ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 เพื่อให้บริการสนับสนุนที่จำเป็นในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยพัฒนาผ่านเครือข่ายแฟรนไชส์ พนักงานที่เป็นเจ้าของผู้ให้บริการการดูแลสังคมรุ่นบุกเบิกของที่นี่ ถือเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งนึง ของแฟรนไชส์ทางสังคม

 

Doncaster Refurnish 
เกิดขึ้นโดยแนวคิดตอบสนองต่อปัจจัยสองประการ คือ เฟอร์นิเจอร์ราคาไม่แพงสำหรับผู้ด้อยโอกาส และการรีไซเคิลเฟอร์นิเจอร์ จำนวนมากมาย ที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ การรวบรวมเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ใช้แล้วจากครอบครัวที่ไม่ต้องการเฟอร์นิเจอร์เก่า กลับมารีไซเคิลใหม่ให้สวยงามและขายให้ผู้ด้อยโอกาสได้ใช้ของที่มีคุณภาพในราคาถูก

Social Enterprise ในไทย ก็เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยถ้าจะเล่าว่าคนที่ริเริ่มกิจการเพื่อสังคมในบ้านเราก็คือ สมเด็จย่า และ ในหลวงกับราชินี อย่าง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง โครงการห้วยองคต กาญจนบุรี โครงการชั่งหัวมัน ประจวบศีรีขันธ์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บารอตันบาตู นราธิวาส ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศิลปาชีพที่มีอยู่ทั่วประเทศ เช่น ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร

Social Enterprise ในไทย

สำหรับในภาคเอกชนเองก็มีเจ้าของเงินทุนที่มีจิตสำนึกสาธารณะ น้อมนำเอาแนวทางตามโครงการพระราชดำริต่าง ๆ มาปฏิบัติต่อ อย่างเช่น Singha Park ซึ่งทำโครงการทดลองปลูกพืชผักผลไม้มากมาย เพื่อเอาผลลัพธ์ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับเกษตรกร การค้นคว้าคัดพันธ์พืชที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ เป็นโครงการดีดีที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนเชียงรายในพื้นที่ และเป็นโครงการที่บริหารอย่างครบวงจรตั้งแต่ผลิต สร้างผลิตผลทางการเกษตร ไปจนถึงให้ความรู้ ส่งเสริมการเกษตร รับซื้อ และบริหารวัตถุดิบในการจัดจำหน่าย และต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจัดกิจกรรมและอีเวนท์สนับสนุนการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์มากมายโดยเฉพาะ งานบอลลูนล่าสุด Singha Balloon Fiesta 2016  กลายเป็น Social Enterprise ในไทย ที่ประสบความสำเร็จ และเกิดการท่องเที่ยว จับจ่ายซื้อของผลิตภัณฑ์จากโครงการ สร้างรายได้หมุนเวียนต่อเนื่องตลอดทั้งปีและเป็นตัวอย่างที่เราเห็นแล้วมีความสุข

Singha Social Enterprise

ในความคิดของเรา เกี่ยวกับคำว่า กิจการเพื่อสังคม ฟังดูยากที่จะเข้าใจพอสมควร แต่เรื่องที่เข้าใจได้ง่าย คือผลลัพธ์ ถ้าผลลัพธ์ดี คนในโครงการมีความสุข ก็ต้องเป็นเรื่องดี

สิ่งที่อยู่ในโครงการ Singha Social Enterprise จะดูว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ ก็คือ การดูว่าคนที่อยู่ในโครงการ มีความสุขดีไหม

Social Enterprise ในไทย

และสิ่งที่เราพบ คือ เรื่องราวของของความรู้จักพอในการเงินของเจ้าของ มีความสุขในการใช้ชีวิตที่คุ้มค่า ใช้เงินทุนเพื่อความสุขของผู้อื่น โดยไม่ได้นำเอากำไรที่ได้กลับมาใช้ส่วนตัว แต่ต่อยอดอย่างจริงใจให้กับทุก ๆ คน ในโครงการ ตอนที่เราได้ไปดูการทำงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Singha Social Enterprise จะสังเกตเห็นว่ามีรอยยิ้ม และมีความสุข สิ่งเหล่านี้บังคับไม่ได้เลยนอกจากออกมาจากหัวใจ

Social Enterprise ในไทย

 

 

เราคิดว่า สิงห์ปาร์ค และไร่บุญรอดฟาร์ม เป็น Social Enterprise ในไทย ที่ดีที่สุดที่นึงที่เราเคยรู้จักมาเลยค่ะ สภาพแวดล้อมในการทำงานดี มีความสุข ระบบงานดี และใจกว้าง ต้องการให้มีงาน มีอาชีพ อย่างยั่งยืนจริง ๆ ในส่วนของเราและครอบครัว ก็จะสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมแบบนี้ด้วยการมาท่องเที่ยว และอุดหนุนสินค้า ให้เกิดรายได้ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับดันโครงการดีดีแบบนี้ได้อยู่คู่สังคมไทยไปอีกนานๆ เลยค่ะ