Trusted Drinking Water in AEC (Asian’s trust drinking water)

FacebookTwitterPinterestTumblrLinkedinemailPrintTrusted Drinking Water in AEC (Asian’s trust drinking water)  Trusted Drinking Water  มีความสำคัญอย่างไร ต่อการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของเราปัจจุบัน Best drinking water น้ำดื่มสะอาด จำเป็นต่อเราขนาดไหน และน้ำดื่มที่เชื่อถือได้ สำคัญกับชีวิตเราอย่างไร เดี๋ยวนี้มีคำถามมากมายที่เราต้องใส่ใจคำนึง สำหรับตัวเราและครอบครัวของเรามากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมา เวลาที่อยู่ในเมืองเราอาจจะไม่เห็นประเด็นเหล่านี้ชัดเจนนักนะคะ แต่เมื่อไหร่ที่เราไป ต่างจังหวัด ไกลๆ ระหว่างน้ำดื่ม ที่เรารู้จักและเคยดื่มมาก่อน กับน้ำในขวดแปลกหน้าในมือ ที่เราไม่เคยรู้เลยว่าวิธีการผลิตเป็นยังไง สะอาดหรือเปล่า ณ เวลานั้นเราจะเข้าใจคำว่า Most Trusted Drinking Water ขึ้นมาทันที สมมุติง่ายๆว่า ไปเที่ยว ตปท. ใน AEC