Social Enterprise ในไทย ที่มาพร้อมกับรอยยิ้มและความสุข

FacebookTwitterPinterestTumblrLinkedinemailPrintSocial Enterprise ในไทย ตัวอย่างที่มาพร้อมกับรอยยิ้มและความสุข ถ้าเล่าว่า Singha Park สิงห์ปาร์ค เป็นตัวอย่างนึงของ Social Enterprise ในไทย ที่ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นกิจการสังคมที่ประสบความสำเร็จในการสร้างนักท่องเที่ยวจำนวนมากสู่เชียงราย จากเดิมเป็นโครงการริเริ่มเพื่อสร้างงานให้กับคนที่ไม่มีงานทำในท้องถิ่นจำนวนนับพันคน สู่การสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และการต่อยอดให้เกิดการหมุนเวียนของการเยี่ยมชมด้วยการปรับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว รายได้นักท่องเที่ยวและเม็ดเงินจากการขายสินค้าและบริการนี้ ถูกหมุนกลับมาสร้างงานสร้างโอกาสให้กับคนในท้องถิ่นเชียงรายต่อ โดยไม่ได้กลับไปเป็นกำไรของผู้ถือหุ้น คงต้องย้อนเล่าว่านอกจากในไทย ในต่างประเทศก็ทำกันมานานแล้ว โดยเฉพาะในอังกฤษ มี กิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise  มากกว่า7 หมื่นแห่ง อย่างที่น่าสนใจมาก ๆ ก็คือ กิจการรถเมล์เพื่อรองรับคนพิการในลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่พบว่ารถเมล์ทั่วไปไม่ค่อยอยากรับคนพิการ เพราะช้าและเกะกะ เก็บเงินได้น้อย แต่มีคน ๆ นึง เกิดแรงบันดาลใจว่าเขาอยากจะทำกิจการรถเมล์ที่ทำให้คนพิการขึ้นรถได้ง่ายๆ แล้วก็รวบรวมผู้ถือหุ้นที่คิดแบบเดียวกันขึ้นมา ปรากฏว่ากิจการนี้ประสบความสำเร็จอย่างดี  ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายให้กับคนขับรถและกระเป๋าได้เท่ากับรถเมล์เอกชนสายอื่น แต่ต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างอื่นกลับน้อยกว่ามาก เพราะกำไรที่ได้มาไม่ต้องหาเอาไปจ่ายผู้ถือหุ้น แต่เอามาใช้ต่อยอดทบเข้าไปอีกได้เรื่อยๆ สิ่งที่สะท้อนอย่างนึงที่เห็นก็คือ ตัวเจ้าของ SE ต้องมีจิตสาธารณะ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีจิตสาธารณะ จึงร่วมกันทำกิจการเพื่อสังคมขึ้นมาได้ ตัวอย่างกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับการยอมรับในอังกฤษ Higher Rhythm Ltd ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2001 เป็นสตูดิโอบันทึกสองอาจารย์อดีตวิทยาลัยการใช้เงินบริจาคของพวกเขาเอง ต่อมาได้เติบโตขึ้นมาเป็นองค์กรชั้นนำในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ Action for Business…