Trusted Drinking Water in AEC (Asian’s trust drinking water)

Trusted Drinking Water in AEC (Asian’s trust drinking water)  Trusted Drinking Water  มีความสำคัญอย่างไร ต่อการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของเราปัจจุบัน Best drinking water น้ำดื่มสะอาด จำเป็นต่อเราขนาดไหน และน้ำดื่มที่เชื่อถือได้ สำคัญกับชีวิตเราอย่างไร เดี๋ยวนี้มีคำถามมากมายที่เราต้องใส่ใจคำนึง สำหรับตัวเราและครอบครัวของเรามากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมา เวลาที่อยู่ในเมืองเราอาจจะไม่เห็นประเด็นเหล่านี้ชัดเจนนักนะคะ แต่เมื่อไหร่ที่เราไป ต่างจังหวัด ไกลๆ ระหว่างน้ำดื่ม ที่เรารู้จักและเคยดื่มมาก่อน กับน้ำในขวดแปลกหน้าในมือ ที่เราไม่เคยรู้เลยว่าวิธีการผลิตเป็นยังไง สะอาดหรือเปล่า ณ เวลานั้นเราจะเข้าใจคำว่า Most Trusted Drinking Water ขึ้นมาทันที สมมุติง่ายๆว่า ไปเที่ยว ตปท. ใน AEC