หุงข้าวเช็ดน้ำ-ข้าวพันดี-002

หุงข้าวเช็ดน้ำ

หุงข้าวเช็ดน้ำ ต้องเทน้ำข้าวออกบางส่วน ก่อนจะหุงต่อให้ข้าวสุก