หุงข้าวเช็ดน้ำ-ข้าวพันดี

หุงข้าวเช็ดน้ำ

หุงข้าวเช็ดน้ำ ให้อร่อยต้องใช้ไฟสม่ำเสมอ หุงข้าวเช็ดน้ำ ที่จริงไม่ยาก แต่ว่ากำลังจะเลือนหายไปจากความทรงจำของคน หลังจากมีหม้อหุงข้าวอัตโนมัติมาแทนที่