หุงข้าวเช็ดน้ำ-ข้าวพันดี-001

หุงข้าวเช็ดน้ำ

เลือกข้าวหอมมะลิ มาหุงข้าวเช็ดน้ำ เป็นข้าวใหม่ ข้าวพันดี ข้าวใหม่ เม็ดสะอาด ดีตรงไม่ต้องซาวให้เสียคุณค่า